Het onderstaande stappenplan geeft u een beeld van een orthodontische behandeling bij de Kliniek voor Orthodontie Rotterdam. Zodat iedereen weet waar hij of zij aan toe is.

Het eerste bezoek
Tijdens uw eerste bezoek aan onze praktijk heeft u een oriënterend gesprek met orthodontist Leunisse. Hij zal u vragen waarom u denkt een beugel te willen of nodig te hebben. Tevens zal hij u een aantal vragen stellen over uw gebit, uw hobby’s, sporten, gewoontes en gezondheid. Vervolgens zal hij uw gebit bekijken, natuurlijk deelt hij zijn eerste indrukken met u. Er wordt bij deze afspraak, behalve kijken, nog niets gedaan in de mond.

Uw gebit wordt uitgebreid in kaart gebracht
Is de tijd rijp om een behandeling te starten? En wilt u dat? Dan worden er twee vervolgafspraken gemaakt. Tijdens de eerste vervolgafspraak wordt uw gebit uitgebreid onderzocht. Hierbij worden foto’s gemaakt en afdrukken van uw gebit genomen; van deze afdrukken worden gebitsmodellen gemaakt. Op basis van alle informatie maakt orthodontist Leunisse voor u een persoonlijk behandelplan. Dit plan maakt duidelijk wat er nodig is om uw gebit in de juiste functionele stand te zetten en - indien gewenst - een esthetische correctie te bereiken.

Het bespreken van het behandelplan
Bij de tweede vervolgafspraak wordt uw persoonlijke behandelplan uitgebreid toegelicht. U krijgt precies uitgelegd welke beugels er in uw geval gebruikt gaan worden, welke andere mogelijkheden er eventueel zijn en hoe lang de totale behandeling ongeveer gaat duren. Natuurlijk kunt u tijdens dit gesprek allerlei vragen stellen, uw behandelplan moet ook voor u duidelijk zijn.

Aan de hand van het behandelplan wordt een definitieve offerte gemaakt, die u zo spoedig mogelijk na uw tweede afspraak thuisgestuurd krijgt. Kiest u voor de behandeling? Dan kunt u meteen met de praktijkassistente de eerste afspraken daartoe plannen.

Nog geen behandeling starten?
Tijdens het eerste consult kan blijken dat een orthodontische behandeling in uw situatie nog niet mogelijk is. In dat geval is het de beste optie om de groei en ontwikkeling van uw tand- en kaakstelstel te observeren. Afhankelijk van het stadium van de ontwikkeling van uw gebit wordt bekeken wanneer een volgende controle nodig is. Vanzelfsprekend houden wij daarvoor contact met u.

Het kan natuurlijk ook zo zijn dat u zelf nog even wilt nadenken over een eventuele behandeling. Die beslissing respecteren wij vanzelfsprekend. In dat geval nemen wij na 4 à 5 weken opnieuw contact met u op met de vraag of u al een beslissing genomen heeft. Als u dat wenst, kunnen er alsnog vervolgafspraken gemaakt worden.

Het plaatsen van de beugel
Voor het plaatsen van uw beugel plannen wij verschillende afspraken, dit verschilt per persoon en per beugel. De afspraken worden altijd in de ochtend gepland. Is uw beugel helemaal geplaatst? Dan moet u ongeveer 1x per maand op controle komen; de beugel wordt dan gecontroleerd en bijgesteld. Deze controles vinden meestal in de middag plaats.

Gemiddeld duurt een orthodontische behandeling 2 tot 3 jaar, al verschilt dat per persoon. Vaak krijgt u in die periode te maken met verschillende soorten beugels.

De retentiefase
Nadat de orthodontist geconstateerd heeft dat er met de beugels een goed functionerend gebit is ontstaan, kan de retentiefase beginnen. De retentiefase dient ervoor om uw gebit ook langdurig stabiel te krijgen. Door de beugel zijn uw tanden allemaal wat beweeglijker geworden en die moeten nu weer normaal vast in uw kaken komen te staan.

In de literatuur wordt aangegeven dat de retentiefase 2 tot 3x zo lang moet zijn als de beugel-behandeling heeft geduurd. Voor alle zekerheid houden wij een retentiefase van tenminste 10 jaar aan. Pas daarna mag de permanent aanwezige retentiebeugel worden verwijderd. Dat is een lange periode, maar zo kunnen we het fraaie resultaat wel zo goed mogelijk behouden.