Wie last heeft van slaapapneu, stopt tijdens de slaap regelmatig gedurende een korte periode met ademen. Het is een steeds vaker voorkomend probleem, waarbij het aantal ademstops aangeeft hoe ernstig het probleem is. Meestal wordt slaapapneu veroorzaakt doordat de tong tijdens het slapen achter in de mond zakt en de ademweg afsluit.

Hiervoor bestaat een aantal behandelopties, maar die houden meestal in dat iemand de rest van zijn leven een hulpmiddel nodig heeft om ademvrij te te kunnen slapen. Wij hebben ons met onze collega’s verdiept in deze materie en een behandelwijze gevonden die ervoor zorgt dat er na de behandeling weer geslapen kan worden zonder hulpmiddelen. Dat het dragen van een beugel deel uitmaakt van de behandeling, moge duidelijk zijn.