Een ongeval waarbij het gebit betrokken is kan verstrekkende gevolgen hebben. Zeker wanneer dit de voortanden betreft, bij jonge individuen. Op het moment dat een tand met wortel en al verloren gaat, is daarmee de ondersteuning voor het kaakbot en het tandvlees verdwenen en dat is eigenlijk nauwelijks meer te herstellen.

Daarom dienen traumata van het gebit in teamverband behandeld te worden. Wij werken hiervoor samen met het team van Proclin, bestaande uit endodontologen, parodontologen en restauratief tandartsen. Door deze gecombineerde kennis zijn wij in staat gebleken om vele ernstige ongevallen te herstellen en patiënten weer een mooie tandheelkundige toekomst te geven.