Het replanteren (ofwel verplaatsen) van tanden dateert al vanuit de middeleeuwen. Eind 18e eeuw verloor deze techniek sterk aan populariteit, totdat rond 1950 in Scandinavië (Oslo en Kopenhagen) bedacht werd dat (zich ontwikkelende) tanden van kinderen prima te verplaatsen waren naar een andere plaats in dezelfde mond (autotransplantatie). Dit bleek erg succesvol te zijn, omdat het risico op afstoting omzeild wordt door gebruikmaking van het eigen materiaal.

Deze kennis is voor ons de basis geweest om in 2004 samen met tandarts-parodontoloog Dick Barendregt te starten om deze behandeloptie aan onze patiënten aan te bieden. Inmiddels zijn we meer dan 2000 getransplanteerde tanden en kiezen verder en blijkt autotransplantatie in heel veel gevallen dé optie voor vervanging van een verloren tand of kies. Het is voor ons nu zelfs mogelijk om autotransplantatie uit te voeren bij volledig ontwikkelde tanden of kiezen, dus op iedere leeftijd. Wel dient deze behandeling in combinatie met een beugel uitgevoerd te worden.