Autotransplantatie: de chirurgie

Het transplanteren van gebitselementen moet vergeleken worden met een avulsie. Het grote verschil is echter dat het trauma beperkt kan worden en de fase van avulsie zo kort mogelijk kan worden gehouden. Dit alles met het oog op het parodontaal ligament dat op de nieuwe locatie de optimale genezing zal moeten reguleren. In dit artikel wordt stap voor stap geschetst hoe de ‘gecontroleerde avulsie’ wordt voorbereid en uitgevoerd. Tot slot wordt het controleprotocol beschreven.


Het volledige artikel (PDF) is op verzoek beschikbaar.

U kunt de gewenste publicatie(s) aanvragen via: info@orthorotterdam.nl of middels de onderstaande button. Vermeld duidelijk welke publicatie(s) u wenst te ontvangen en u krijgt deze spoedig van ons per e-mail toegestuurd.