Autotransplantatie met gesloten apex

Autotransplantatie kent veel voordelen. Het getransplanteerde element heeft een fysiologische mobiliteit, het erupteert en kan orthodontisch worden verplaatst. In verreweg de meeste gevallen zijn het elementen met een open apex die worden getransplanteerd. De tijdsspanne waarbinnen de auto-transplantatie kan plaatsvinden is bij elementen met een open apex echter zeer beperkt. Dit maakt dat de toepasbaarheid van autotransplantatie zich alleen zou beperken tot de leeftijd van 11 tot zo’n 15 jaar. Als ook elementen met een gesloten apex voorspelbaar kunnen worden getransplanteerd wordt het indicatiegebied sterk verruimd. Autotransplantatie is dan immers niet meer leeftijdsgebonden. In dit artikel wordt het transplanteren van elementen met een gesloten apex belicht; fase 6 of 7 in de wortelontwikkeling.


Het volledige artikel (PDF) is op verzoek beschikbaar.

U kunt de gewenste publicatie(s) aanvragen via: info@orthorotterdam.nl of middels de onderstaande button. Vermeld duidelijk welke publicatie(s) u wenst te ontvangen en u krijgt deze spoedig van ons per e-mail toegestuurd.