Autotransplantatie met gesloten apex

Autotransplantatie kent veel voordelen. Het getransplanteerde element heeft een fysiologische mobiliteit, het erupteert en kan orthodontisch worden verplaatst. In verreweg de meeste gevallen zijn het elementen met een open apex die worden getransplanteerd. De tijdsspanne waarbinnen de auto-transplantatie kan plaatsvinden is bij elementen met een open apex echter zeer beperkt. Dit maakt dat de toepasbaarheid van autotransplantatie zich alleen zou beperken tot de leeftijd van 11 tot zo’n 15 jaar. Als ook elementen met een gesloten apex voorspelbaar kunnen worden getransplanteerd wordt het indicatiegebied sterk verruimd. Autotransplantatie is dan immers niet meer leeftijdsgebonden. In dit artikel wordt het transplanteren van elementen met een gesloten apex belicht; fase 6 of 7 in de wortelontwikkeling.


Het volledige artikel (PDF) is op verzoek beschikbaar.

U kunt de gewenste publicatie(s) aanvragen via: info@orthorotterdam.nl of middels de onderstaande button. Vermeld duidelijk welke publicatie(s) u wenst te ontvangen en u krijgt deze spoedig van ons per e-mail toegestuurd.

Autotransplantatie: de chirurgie

Het transplanteren van gebitselementen moet vergeleken worden met een avulsie. Het grote verschil is echter dat het trauma beperkt kan worden en de fase van avulsie zo kort mogelijk kan worden gehouden. Dit alles met het oog op het parodontaal ligament dat op de nieuwe locatie de optimale genezing zal moeten reguleren. In dit artikel wordt stap voor stap geschetst hoe de ‘gecontroleerde avulsie’ wordt voorbereid en uitgevoerd. Tot slot wordt het controleprotocol beschreven.


Het volledige artikel (PDF) is op verzoek beschikbaar.

U kunt de gewenste publicatie(s) aanvragen via: info@orthorotterdam.nl of middels de onderstaande button. Vermeld duidelijk welke publicatie(s) u wenst te ontvangen en u krijgt deze spoedig van ons per e-mail toegestuurd.

Autotransplantatie: de indicatie

Als algemeen practicus worden we vaak geconfronteerd met edentate zones als gevolg van trauma, agenesie, ontwikkelingsstoornissen, cariës, endodontologische en parodontale problemen. Autotransplantaties zouden in deze gevallen een zeer goede behandelmethode kunnen zijn. Deze behandeloptie wordt echter vaak ‘vergeten’ door gebrek aan vertrouwen en inzicht in de ingreep. Ook de toenemende populariteit van implantaten speelt een rol. Wanneer is autotransplantatie mogelijk en wat zijn de voordelen?


Het volledige artikel (PDF) is op verzoek beschikbaar.

U kunt de gewenste publicatie(s) aanvragen via: info@orthorotterdam.nl of middels de onderstaande button. Vermeld duidelijk welke publicatie(s) u wenst te ontvangen en u krijgt deze spoedig van ons per e-mail toegestuurd.