Autotransplantatie: de restauratie

Als een volwassene een frontelement verliest, is dit element, als gekozen wordt voor een vaste constructie, in het algemeen goed te vervangen door middel van een brug of een implantaat. Bij een adolescent is de te volgen therapie veel lastiger: de buurelementen zijn immers veelal gaaf zodat een brug in deze minimaal invasieve tijden ‘not done’ is en om te implanteren is de patiënt nog te jong. Geadviseerd wordt om pas te implanteren nadat de patiënt in het gelaat is uitgegroeid en dat is meestal niet voor het 22e jaar, waarbij sommigen op hun 45e nog niet uitgegroeid blijken. Dit betekent dat adolescenten jarenlang met een (semi)permanente voorziening moeten lopen met alle functionele en esthetische ongemakken van dien. In dit soort gevallen is het goed om aan een autotransplantaat te denken in combinatie met een orthodontische behandeling.


Het volledige artikel (PDF) is op verzoek beschikbaar.

U kunt de gewenste publicatie(s) aanvragen via: info@orthorotterdam.nl of middels de onderstaande button. Vermeld duidelijk welke publicatie(s) u wenst te ontvangen en u krijgt deze spoedig van ons per e-mail toegestuurd.

Autotransplantatie: orthodontie

Agenesie of onvolkomen endodontische behandelingen van zeer vroeg getraumatiseerde frontelementen zijn vaak een toevalsbevinding bij het stellen van een orthodontische diagnose en behandelplan (afbeelding 1). In het verleden was, zeker bij desolate frontelementen, de enige optie om een distaal staand buurelement op te schuiven naar mesiaal. Het verplaatste element kon dan opgebouwd worden, waarna een etsbrug de beste semipermanente tandvervanging was. Met de komst van de implantaten bleek vaak dat de asrichting van de wortels grenzend aan het diasteem niet voldoende parallel stonden, waardoor een hernieuwde orthodontische behandeling nodig was (casus 1, afbeelding 2-5). Het verkrijgen van een vorm van tandvervanging die niet leeftijdsafhankelijk is en met de buurelementen meegroeit is dan ook wenselijk.


Het volledige artikel (PDF) is op verzoek beschikbaar.

U kunt de gewenste publicatie(s) aanvragen via: info@orthorotterdam.nl of middels de onderstaande button. Vermeld duidelijk welke publicatie(s) u wenst te ontvangen en u krijgt deze spoedig van ons per e-mail toegestuurd.

Autotransplantatie met gesloten apex

Autotransplantatie kent veel voordelen. Het getransplanteerde element heeft een fysiologische mobiliteit, het erupteert en kan orthodontisch worden verplaatst. In verreweg de meeste gevallen zijn het elementen met een open apex die worden getransplanteerd. De tijdsspanne waarbinnen de auto-transplantatie kan plaatsvinden is bij elementen met een open apex echter zeer beperkt. Dit maakt dat de toepasbaarheid van autotransplantatie zich alleen zou beperken tot de leeftijd van 11 tot zo’n 15 jaar. Als ook elementen met een gesloten apex voorspelbaar kunnen worden getransplanteerd wordt het indicatiegebied sterk verruimd. Autotransplantatie is dan immers niet meer leeftijdsgebonden. In dit artikel wordt het transplanteren van elementen met een gesloten apex belicht; fase 6 of 7 in de wortelontwikkeling.


Het volledige artikel (PDF) is op verzoek beschikbaar.

U kunt de gewenste publicatie(s) aanvragen via: info@orthorotterdam.nl of middels de onderstaande button. Vermeld duidelijk welke publicatie(s) u wenst te ontvangen en u krijgt deze spoedig van ons per e-mail toegestuurd.