Autotransplantatie: de chirurgie

Het transplanteren van gebitselementen moet vergeleken worden met een avulsie. Het grote verschil is echter dat het trauma beperkt kan worden en de fase van avulsie zo kort mogelijk kan worden gehouden. Dit alles met het oog op het parodontaal ligament dat op de nieuwe locatie de optimale genezing zal moeten reguleren. In dit artikel wordt stap voor stap geschetst hoe de ‘gecontroleerde avulsie’ wordt voorbereid en uitgevoerd. Tot slot wordt het controleprotocol beschreven.


Het volledige artikel (PDF) is op verzoek beschikbaar.

U kunt de gewenste publicatie(s) aanvragen via: info@orthorotterdam.nl of middels de onderstaande button. Vermeld duidelijk welke publicatie(s) u wenst te ontvangen en u krijgt deze spoedig van ons per e-mail toegestuurd.

Autotransplantatie: de indicatie

Als algemeen practicus worden we vaak geconfronteerd met edentate zones als gevolg van trauma, agenesie, ontwikkelingsstoornissen, cariës, endodontologische en parodontale problemen. Autotransplantaties zouden in deze gevallen een zeer goede behandelmethode kunnen zijn. Deze behandeloptie wordt echter vaak ‘vergeten’ door gebrek aan vertrouwen en inzicht in de ingreep. Ook de toenemende populariteit van implantaten speelt een rol. Wanneer is autotransplantatie mogelijk en wat zijn de voordelen?


Het volledige artikel (PDF) is op verzoek beschikbaar.

U kunt de gewenste publicatie(s) aanvragen via: info@orthorotterdam.nl of middels de onderstaande button. Vermeld duidelijk welke publicatie(s) u wenst te ontvangen en u krijgt deze spoedig van ons per e-mail toegestuurd.

Ongewenste neveneffecten van twistflexdraden

Naar aanleiding een recente publicatie over de orthodontische bonded retainer* waarin de ongewenste neveneffecten van twistflexdraden worden besproken, willen wij hieronder aandacht besteden aan de herbehandeling van dergelijke neveneffecten. Onderzoek aan de vakgroep Orthodontie van het Radboud Universitair Medisch centrum te Nijmegen toonde twee typen neveneffecten van twistflexretentiedraden: torqueverschillen tussen twee buurelementen bij de onderincisieven en toegenomen bucco-inclinatie van de ondercuspidaat. De patiënt die wij hieronder bespreken toont beide effecten.

* Simone Cortellini en Joost van der Wielen. De orthodontische bonded retainer. Nederlands Tandartsenblad 2012;7:36-39.


Het volledige artikel (PDF) is op verzoek beschikbaar.

U kunt de gewenste publicatie(s) aanvragen via: info@orthorotterdam.nl of middels de onderstaande button. Vermeld duidelijk welke publicatie(s) u wenst te ontvangen en u krijgt deze spoedig van ons per e-mail toegestuurd.